ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Прибуток Плюс"
Організаційно-правова форма* Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 25395301
Місцезнаходження** Україна, м. Київ, Оболонський, м. Київ, 04080, вул. Вікентія Хвойки, буд.21, оф.307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 294698
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2015
Міжміський код та телефон (044) 332-32-43
Факс -
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Вид послуг, які надає особа: Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма* Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження** Україна, м. Київ, Шевченківський, м. Київ, 04107, вул. Тропініна, буд. 7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-04
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис Вид послуг, які надає особа: Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР"
Організаційно-правова форма* Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31867227
Місцезнаходження** Україна, м. Київ, Печерський, м. Київ, 01103, бульвар Дружби народів, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2904
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002
Міжміський код та телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66
Факс -
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Вид послуг, які надає особа: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.