ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XV. Відомості про аудиторський звіт

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариства з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “ЗЕЛЛЕР”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31867227
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2904
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) Рішення АПУ № 293/4, 24.04.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Не вносячи застережень до нашого звіту, звертаємо увагу на: Економічне середовище, у якому Товариство проводить свою діяльність, на політичні та економічні зміни в Україні, які впливали та можуть впливати на діяльність Товариства. Фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізняться від цієї оцінки. Вплив таких майбутніх змін на операції та фінансовий стан Товариства може бути суттєвим. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
Номер та дата договору на проведення аудиту 48-03/19, 01.03.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту 01.03.2019 - 29.03.2019
Дата аудиторського висновку (звіту) 29.03.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 9000
Текст аудиторського звіту