ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 268 X X
у тому числі:
д/н27.03.2017268627.03.2019
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н01.01.19000001.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н01.01.10000001.01.1000
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н01.01.10000001.01.1000
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/н01.01.10000001.01.1000
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/н01.01.19000X01.01.1900
Податкові зобов'язання X 106 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 57416 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 57790 X X
Опис д/н