ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 20.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариства з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “ЗЕЛЛЕР”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31867227
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2904, 23.04.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України Рішення АПУ № 293/4, 24.04.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора безумовно позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту 75-03/18, 23.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 23.03.2018 - 10.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 10.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 9600