ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 20.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

112.04.2017Загальні збори акціонерів від 12.04.2017170349.000170349.000100.000Будь-які значні правочини, пов’язані з господарською діяльністю Товариства24.05.2017gmz.pat.ua
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 12.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори товариства ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:будь-які значні правочини, пов’язані з господарською діяльністю Товариства ; Гранична сукупність вартості правочинів: 170349 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 170349 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100%; Загальна кількість голосуючих акцій: 11233606; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 11233564; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 11233564; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 .
212.04.2017Загальні збори акціонерів від 12.04.201785174.500170349.00050.000Будь-які значні правочини, пов’язані з господарською діяльністю Товариства24.05.2017gmz.pat.ua
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 12.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:загальні збори акціонерів товариства ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:будь-які значні правочини, пов’язані з господарською діяльністю Товариства ; Гранична сукупність вартості правочинів: 85174,5 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 170349 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 50%; Загальна кількість голосуючих акцій: 11233606; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 11233564; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 11233564; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 .