ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 20.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.08.2010323/10/1/10Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй обл.UA4000091144Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25116002772900069.25100
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвлi акцiями не вiдбувалось. Додаткового розмiщення (емiсiї) не здiйснювалось. В лiстингу акцiї Товариства не перебувають.