ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31867227
Місцезнаходження д/н, м. Київ, -, м.Київ, 01103, бульвар Дружби народів, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2904
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002
Міжміський код та телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66
Факс д/н
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційноправова форма ["233" - відсутнє у довіднику]
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, -, м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-04
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Прибуток Плюс"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 25395301
Місцезнаходження д/н, м. Київ, -, м.Київ, 01033, вул. Скасаганського 53/80
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 294698
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2015
Міжміський код та телефон (044) 287-39-93
Факс (044) 287-39-93
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис д/н