ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 08.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1. Обрання членів Лічильної комісії. 2. Звіт правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016р. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2015р. 5. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2015р. 6. Затвердження договорів та значних правочинів Товариства, що укладатимуться в процесі господарської діяльності Товариства протягом року. 7. Надання повноважень Голові правління щодо відчуження нерухомого майна та автотранспортних засобів, а також перереєстрації ( переоформлення) прав на них. Всі питання порядку денного розглянуті і по ним прийнято рішення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.