ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду*

N з/п Дата зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку емітента Вид дії: викуп / продаж Кількість акцій, що викуплено / продано (шт.) Номінальна вартість (грн) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено / продано Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено / продано Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено / продано Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
101.01.1900продаж0001.01.1900д/нд/н0
д/н

___________

* Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу емітентом власних акцій.