ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 20.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ «АФ» "Акофінекспертсервіс"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31867227
Місцезнаходження д/н, м. Київ, -, м.Київ, 01103, бульвар Дружби народів, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 109
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002
Міжміський код та телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66
Факс д/н
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційноправова форма ["233" - відсутнє у довіднику]
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, -, м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 0445910404
Факс 0445910404
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Прибуток Плюс"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 25395301
Місцезнаходження д/н, м. Київ, -, м.Київ, 01033, вул. Скасаганського 57/80
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034386
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2012
Міжміський код та телефон 044 2872104
Факс 044 2872104
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис д/н