ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 20.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 61375 59262 0 0 61375 59262
будівлі та споруди 53289 52435 0 0 53289 52435
машини та обладнання 4223 3664 0 0 4223 3664
транспортні засоби 3861 3161 0 0 3861 3161
інші 2 2 0 0 2 2
2. Невиробничого призначення: 13 11 0 0 11 13
будівлі та споруди 13 11 0 0 13 11
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 61388 59273 0 0 61388 59273
Опис На балансi Товариства облiковуються наступнi будiвлi i споруди: - 1 адмiнiстративний корпус; - 4 виробничих примiщення; - 2 склада; - гараж. Середнiй ступiнь зносу будiвель i споруд складає - 57,4%. До складу основних засобiв II-ої групи (транспортнi засоби) входять: - 3 легкових автомобiлi; - 7 вантажних автомобiлей. Середнiй ступiнь зносу транспортних засобiв складає - 50,2%. До складу машин та обладнання входить виробниче обладнання, комп'ютерна та офiсна технiка, ступiнь зносу - 51,1%. Середнiй ступiнь зносу основних засобiв Товариства складає - 52,9 %. Основнi засоби Товариства використовуються на 99%. ПАТ "ГМЗ" не орендує i не здає в оренду основнi засоби. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 0 71859
Статутний капітал (тис.грн.) 0 2900
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 0 2900
Опис д/н
Висновок д/н