ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2013
Кворум зборів** 97.03
Опис Порядок денний: 1. Звіт праління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. Та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 р. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. Та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2012 р. 4. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2012 рік. 5. Затвердження договорів та значних правочинів Товариства, що що укладатимуться в процесі господарської діяльності Товариства протягом року.