ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 171 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 2 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0 Фонд оплати праці: 4083,4 тис. Грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: фонд оплати праці збільшився в зв'язку з збільшенням заро бітної плати. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: програма выдсутня