ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ «ГМЗ»
3.1.3. Організаційно-правова форма ["233" - відсутнє у довіднику]
3.1.4. Поштовий індекс 08662
3.1.5. Область, район Київська область, Василькiвський р-н
3.1.6. Населений пункт смт.Гребiнки
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Бiлоцеркiвська, 5

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 13331050006000410
3.2.2. Дата державної реєстрації 26.04.2011
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Василькiвська районна державна адмiнiстрацiя Київської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 2900069.25
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 2900069.25

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
3.3.2. МФО банку 380805
3.3.3. Поточний рахунок 26000333195
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
28.93 [2010]Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну
46.69 [2010]Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
0 д/н

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Види дiяльностi, якими займається Товариство лiцензуванню не пiдлягає.д/н01.01.1900д/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
ПАТ "ГМЗ" не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.д/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нуповноважене рейтингове агентство01.01.1900д/н

3.8. Інформація про органи управління емітента