ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ «АФ» Енергопромексперт»
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31867227
Місцезнаходження д/н, м. Київ, -, м.Київ, 01021, вул. Грушевського, 36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 003610
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.01.1999
Міжміський код та телефон 400-98-34, 443-29-25
Факс д/н
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис д/н
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційноправова форма ["233" - відсутнє у довіднику]
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, -, м. Київ, 01001, вул. Грінченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 2791078
Факс 044 2791078
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис д/н
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Прибуток Плюс"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25395301
Місцезнаходження д/н, м. Київ, -, м.Київ, 01033, вул. Володимирська, 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034386
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2012
Міжміський код та телефон 044 2872104
Факс 044 2872104
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис д/н