ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова Наглядової ради Щуцький Iгор Валентинович СН № 614864, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києвi 12.12.1997 29.05.2006 10 972 839 94.59120000000 % 10 972 839 0 0 0
Член Наглядової ради Сергiєнко Микола Леонтiйович СК № 030853, виданий Гребенкiвським СВМ МВТУ МВС України в Київськiй обл. 27.01.1996 14.03.2002 8 000 0.06900000000 % 8 000 0 0 0
Член Правлiння, Головний iнженер Солдатенко Iгор Миколайович СК № 976882, виданий Гребiнкiвський СВМ МВТУ МВС України в Київськiй областi 28.11.1998 26.06.2001 5 267 0.04500000000 % 5 267 0 0 0
Член наглядової ради Барабаш Андрiй Михайлович СК № 977726, виданий Гребiнкiвський СВМ МВТУ МВС України в Київськiй областi. 05.12.1998 12.02.1997 42 0.00040000000 % 42 0 0 0
Член наглядової ради Таран Борис Iванович СК № 347135, виданий Гребiнкiвський СВМ МВТУ МВС України в Київськiй областi 18.01.1997 26.06.2001 4 172 0.03600000000 % 4 172 0 0 0
Член наглядової ради Бурковський Вiктор Миколайович СМ № 290448, виданий Гребiнкiвський СВМ МВТУ МВС України в Київськiй областi 02.12.2000 11.09.2001 355 0.00300000000 % 355 0 0 0
Член Правлiння, Заступник Голови по збуту та постачанню Кузьменко Сергiй Васильович СК № 030862, виданий Гребiнкiвський СВМ МВТУ МВС України в Київськiй областi 03.02.1996 14.03.2002 5 583 0.04800000000 % 5 583 0 0 0
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння по КП Волошина Галина Iванiвна СК № 739175, виданий Василькiвським МВТУ МВС України в Київськiй областi 14.03.1998 15.03.2002 1 850 0.01600000000 % 1 850 0 0 0
Член Правлiння, Головний бухгалтер Корнiєнко Ольга Борисiвна СК № 070001, виданий Гребiнкiвський СВМ МВТУ МВС України в Київськiй областi 18.05.1996 15.03.2002 5 750 0.05000000000 % 5 750 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Прищепа Олена Миколаївна СК № 979483, виданий Василькiвським МВТУ МВС України в Київськiй областi 12.12.1998 14.03.2002 3 081 0.02700000000 % 3 081 0 0 0
Голова Правлiння Майструк Юрiй Борисович СК № 976656, виданий Гребiнський СВМ МВТУ МВС України в Київськiй областi 21.11.1998 05.08.2002 260 725 2.24760000000 % 260 725 0 0 0
Усього   11 267 664 97.13320000000 % 11 267 664 0 0 0
Опис