ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про засновників

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства Гребiнкiвський завод "Цукропроммеханiзацiя"  дIн  Київська область смт. Гребiнки,, дIн, смт. Гребiнки,,вул. Бiлоцеркiвська, 5.   0.000000000000%
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна по Київськiй обл.  19028107  м. Київ м. Київ, 01196, м. Київ,пл. Лесi Українки, 1   0.000000000000%
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
не було дIн  дIн, виданий дIн 01.01.2023 0.000000000000 %
Усього 0.000000000000 %