ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
дIн  01.01.2024  0.000  0.000  01.01.2024 
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
дIн  01.01.2024  0.000  0.000000000000  01.01.2024 
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
дIн  01.01.2024  0.000  X 01.01.2024 
Податкові зобов'язання X 186.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 35367.000  X X
Усього зобов'язань X 35553.000  X X


Опис: дIн