ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
20.08.2010 323I10I1I10 Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй обл. UA4000091144 іменні прості Бездокументарна На пред’явника 0.250 11600277 2900069.250 100.0000000
Опис Iнших акцiй товариство не випускало. Акцiями ПАТ не торгували на фондових бiржах та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв. Обiг акцiй ПАТ у 2011 роцi здiйснювався тiльки на позабiржовому неорганiзованому ринку.

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Дата погашення облігацій
01.01.2023 дIн дIн 0.000 0 Бездокументарна Іменні 0.000 0.000000000000 дIн 01.01.2023
Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв ПАТ не випускало.

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування Форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
01.01.2023 дIн дIн 0.000 0 Бездокументарна Іменні 0.000 01.01.2023
Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв ПАТ не випускало.

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування Форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
01.01.2023 дIн дIн 0.000 0 Бездокументарна Іменні 0.000 дIн 01.01.2023
Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв ПАТ не випускало.

Інформація про інші цінні папери, випущенні емітентом (випуск яких підлягає реєстрації)

Дата реєстрації випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення Опис
01.01.2023 0.00000 0.00000 дIн Облiгацiй та iнших цiнних паперiв ПАТ не випускало.