ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прибуток Плюс"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  25395301
Місцезнаходження  м. Київ, -, 01033, м.Київ, вул. Володимирська, 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №520479
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.03.2010
Міжміський код та телефон  044 2872104
Факс  044 2872104
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис  дIн
 
Найменування  ТОВ <АФ> Енергопромексперт>
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  31867227
Місцезнаходження  м. Київ, -, 01103, м.Київ, Бульвар Дружби Народiв, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  2904
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  23.04.2002
Міжміський код та телефон  400-98-34, 443-29-25
Факс  дIн
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  дIн
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  м. Київ, -, 01001, м. Київ, вул. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  044 2791078
Факс  044 2791078
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис  дIн