ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 13.04.2017

Особлива інформація на 13.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.04.2017Набуто повноваженьГолова Наглядової радиСергієнко Микола ЛеонтійовичСК, 030853, 27.01.1996, Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл0.0689
Зміст інформації:
Рішення про набуття повноважень посадових осіб прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» від 12.04.2017р. На підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017: Посадова особа Сергієнко Микола Леонтійович (паспорт: серія СК номер 030853 виданий 27.01.1996 р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл), призначена на посаду Голова Наглядової ради ПрАТ «Гребінківський машинобудівний завод» Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0689%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,069%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер МП «Мить». Голова Наглядової ради ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» . Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 8000 акцій.
12.04.2017Набуто повноваженьЧлен Наглядової радиБарабаш Андрій МихайловичСК, 977726, 05.12.1998, Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл.0.0004
Зміст інформації:
Рішення про набуття повноважень посадових осіб прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» від 12.04.2017р. На підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017: Посадова особа Барабаш Андрій Михайлович (паспорт: серія СК номер 977726 виданий 05.12.1998 р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл.), призначена на посаду Член Наглядової ради ПрАТ «Гребінківський машинобудівний завод». Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0004%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 42 акцій.
12.04.2017Набуто повноваженьЧлен Наглядової радиПавлюк Наталія ОлексіївнаСМ, 154476, 12.02.2000, Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл0.0029
Зміст інформації:
Рішення про набуття повноважень посадових осіб прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» від 12.04.2017р. На підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017: Посадова особа Павлюк Наталія Олексіївна (паспорт: серія СМ номер 154476 виданий 12.02.2000 р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл), призначена на посаду Член Наглядової ради ПрАТ «Гребінківський машинобудівний завод». Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0029%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,003%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 340 акцій.
12.04.2017Набуто повноваженьГолова ПравлінняМайструк Юрій БорисовичСК, 976656, 21.11.1998, Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України В Київській обл2.2476
Зміст інформації:
Рішення про набуття повноважень посадових осіб прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» від 12.04.2017р. На підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017: Посадова особа Майструк Юрій Борисович (паспорт: серія СК номер 976656 виданий 21.11.1998 р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України В Київській обл), призначена на посаду Голова Правління ПрАТ «Гребінківський машинобудівний завод». Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,2476%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,248%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 260725 акцій.
12.04.2017Набуто повноваженьЧлен ПравлінняСолдатенко Ігор МиколайовичСК, 976882, 28.11.1998, . Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл.0.0454
Зміст інформації:
Рішення про набуття повноважень посадових осіб прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» від 12.04.2017р. На підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017: Посадова особа Солдатенко Ігор Миколайович (паспорт: серія СК номер 976882 виданий 28.11.1998 р. . Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл.), призначена на посаду Член Правління ПрАТ «Гребінківський машинобудівний завод» . Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0454%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,045%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Правління ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» . Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5267 акцій.
12.04.2017Набуто повноваженьЧлен ПравлінняКорнієнко Ольга БорисівнаСК, 070001, 18.05.1996, Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл0.0496
Зміст інформації:
Рішення про набуття повноважень посадових осіб прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» від 12.04.2017р. На підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017: Посадова особа Корнієнко Ольга Борисівна (паспорт: серія СК номер 070001 виданий 18.05.1996 р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл), призначена на посаду Член Правління ПрАТ «Гребінківський машинобудівний завод» . Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0496%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,05%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Правління ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» . Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5750 акцій.
12.04.2017Набуто повноваженьЧлен ПравлінняКузьменко Сергій ВасильовичСК, 030862, 03.02.1996, Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл..)0.0482
Зміст інформації:
Рішення про набуття повноважень посадових осіб прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» від 12.04.2017р. На підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017: Посадова особа Кузьменко Сергій Васильович (паспорт: серія СК номер 030862 виданий 03.02.1996 р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл..)), призначена на посаду Член Правління ПрАТ «Гребінківський машинобудівний завод» . Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0482%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0482%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Правління ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» . Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5583 акцій.
12.04.2017Набуто повноваженьЧлен ПравлінняВолошина Галина ІванівнаСК, 739175, 14.03.1998, Васильківським МВГУ МВС України в Київській обл0.016
Зміст інформації:
Рішення про набуття повноважень посадових осіб прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» від 12.04.2017р. На підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017: Посадова особа Волошина Галина Іванівна (паспорт: серія СК номер 739175 виданий 14.03.1998 р. Васильківським МВГУ МВС України в Київській обл), призначена на посаду Член Правління ПрАТ «Гребінківський машинобудівний завод» . Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,016%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,016%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Правління ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» . Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1850 акцій.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.