ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 13.04.2020

Особлива інформація на 10.04.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

10.04.2020Припинено повноваженняГолова Наглядової радиСергiєнко Микола Леонтiйовичд/н0.0689
Зміст інформації:
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10.04.2020р. на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1/2020. Дата прийняття рiшення: 10 квiтня 2020 року. Змiст рiшення: припинити повноваження Сергiєнка Миколи Леонтiйовича на посадi Голови Наглядової ради з 10 квiтня 2020 року. Пiдстава рiшення: протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10 квiтня 2020 року №1/2020. Iнформацiя про посадову особу: - прiзвище, iм'я та по батьковi: Сергiєнко Микола Леонтiйович; - посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надав; - повна назва посади, з якої звiльнено посадову особу (припинено повноваження): Голова Наглядової ради ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; - частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента: 0,0689 вiдсоткiв; - обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у звязку з закiнченням термiну повноважень згiдно Статуту; - непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Сергiєнка Миколи Леонтiйовича вiдсутня. Строк, протягом якого Сергiєнко Микола Леонтiйович перебував на посадi: з 12 квiтня 2017 року по 10 квiтня 2020 року. Посадова особа є акцiонером ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод».
10.04.2020ОбраноГолова Наглядової радиСергiєнко Микола Леонтiйовичд/н0.0689
Зміст інформації:
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10.04.2020р. на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1/2020. Дата прийняття рiшення: 10 квiтня 2020 року. Змiст рiшення: обрано Сергiєнка Миколу Леонтiйовича на посаду Голови Наглядової ради з 10 квiтня 2020 року. Пiдстава рiшення: протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10 квiтня 2020 року №1/2020. Iнформацiя про посадову особу: - прiзвище, iм'я та по батьковi: Сергiєнко Микола Леонтiйович; - посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надав; - повна назва посади, з якої звiльнено посадову особу (припинено повноваження): Голова Наглядової ради ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; - частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента: 0,0689 вiдсоткiв; - обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдновлення кiлькiсного складу Правлiння; - непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Сергiєнка Миколи Леонтiйовича вiдсутня. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав Сергiєнко Микола Леонтiйович протягом останнiх п’яти рокiв: - з 15.05.2002р. по теперiшнiй час керiвником ремонтно-енергетичної дiльницi ПРАТ «Гребiнкiвського машинобудiвного завод». Посадова особа є акцiонером ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод».
10.04.2020Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиБарабаш Андрiй Михайловичд/н0.0004
Зміст інформації:
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10.04.2020р. на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1/2020. Дата прийняття рiшення: 10 квiтня 2020 року. Змiст рiшення: припинити повноваження Барабаша Андрiя Михайловича на посадi члена Наглядової ради з 10 квiтня 2020 року. Пiдстава рiшення: протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10 квiтня 2020 року №. 1/2020. Iнформацiя про посадову особу: - прiзвище, iм'я та по батьковi: Барабаш Андрiй Михайлович; - посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надав; - повна назва посади, з якої звiльнено посадову особу (припинено повноваження): член Наглядової ради ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; - частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента: 0,0004 вiдсоткiв; - обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у звязку з закiнченням термiну повноважень згiдно Статуту; - непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Барабаша Андрiя Михайловича вiдсутня. Строк, протягом якого Барабаш Андрiй Михайлович перебував на посадi: з 12 квiтня 2017 року по 10 квiтня 2020 року. Посадова особа є акцiонером ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод».
10.04.2020ОбраноЧлен Наглядової радиБарабаш Андрiй Михайловичд/н0.0004
Зміст інформації:
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10.04.2020р. на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1/2020. Дата прийняття рiшення: 10 квiтня 2020 року. Змiст рiшення: обрано Барабаша Андрiя Михайловича на посаду члена Наглядової ради з 10 квiтня 2020 року. Пiдстава рiшення: протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10 квiтня 2020 року № 1/2020. Iнформацiя про посадову особу: - прiзвище, iм'я та по батьковi: Барабаш Андрiй Михайлович; - посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надав; - повна назва посади, з якої звiльнено посадову особу (припинено повноваження): член Наглядової ради ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; - частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента: 0,0004 вiдсоткiв; - обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдновлення кiлькiсного складу Правлiння; - непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Барабаша Андрiя Михайловича вiдсутня. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав Барабаш Андрiй Михайлович протягом останнiх п’яти рокiв: з 01.02.2018р. по теперiшнiй час головний енергетик ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» Посадова особа є акцiонером ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод».
10.04.2020Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПавлюк Наталiя Олексiївнад/н0.0029
Зміст інформації:
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10.04.2020р. на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1/2020. Дата прийняття рiшення: 10 квiтня 2020 року. Змiст рiшення: припинити повноваження Павлюк Наталiї Олексiївнi на посадi члена Наглядової ради з 10 квiтня 2020 року. Пiдстава рiшення: протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10 квiтня 2020 року № 1/2020. Iнформацiя про посадову особу: - прiзвище, iм'я та по батьковi: Павлюк Наталiя Олексiївна; - посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала; - повна назва посади, з якої звiльнено посадову особу (припинено повноваження): член Наглядової ради ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; - частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента: 0,0029 вiдсоткiв; - обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у звязку з закiнченням термiну повноважень згiдно Статуту; - непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Павлюк Наталiї Олексiївни вiдсутня. Строк, протягом якого Павлюк Наталiя Олексiївна перебувала на посадi: з 12 квiтня 2017 року по 10 квiтня 2020 року. Посадова особа є акцiонером ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод».
10.04.2020ОбраноЧлен Наглядової радиПавлюк Наталiя Олексiївнад/н0.0029
Зміст інформації:
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10.04.2020р. на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1/2020. Дата прийняття рiшення: 10 квiтня 2020 року. Змiст рiшення: обрати Павлюк Наталiю Олексiївну на посаду члена Наглядової ради з 10 квiтня 2020 року. Пiдстава рiшення: протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10 квiтня 2020 року № 1/2020. Iнформацiя про посадову особу: - прiзвище, iм'я та по батьковi: Павлюк Наталiя Олексiївна; - посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала; - повна назва посади, з якої звiльнено посадову особу (припинено повноваження): член Наглядової ради ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; - частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента: 0,0029 вiдсоткiв; - обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдновлення кiлькiсного складу Правлiння; - непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Павлюк Наталiї Олексiївни вiдсутня. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала Павлюк Наталiя Олексiївна протягом останнiх п’яти рокiв: з 01.09.2004р. по теперiшнiй час провiдний бухгалтер ПРАТ «Гребiнкiвського машинобудiвного заводу» Посадова особа є акцiонером ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод».
10.04.2020Припинено повноваженняГолова правлiнняМайструк Юрiй Борисовичд/н2.2476
Зміст інформації:
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10.04.2020р. на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2020. Дата прийняття рiшення: 10 квiтня 2020 року. Змiст рiшення: припинити повноваження Майструка Юрiя Борисовича на посадi Голови правлiння з 10 квiтня 2020 року. Пiдстава рiшення: протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10 квiтня 2020 року № 1/2020. Iнформацiя про посадову особу: - прiзвище, iм'я та по батьковi: Майструк Юрiй Борисович; - посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надав; - повна назва посади, з якої звiльнено посадову особу (припинено повноваження): Голова правлiння ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; - частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента: 2,2476 вiдсоткiв; - обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у звязку з закiнченням термiну повноважень згiдно Статуту; - непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Майструка Юрiя Борисовича вiдсутня. Строк, протягом якого Майструк Юрiй Борисвоич перебував на посадi: з 12 квiтня 2017 року по 10 квiтня 2020 року. Посадова особа є акцiонером ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод».
10.04.2020ОбраноГолова правлiнняМайструк Юрiй Борисовичд/н2.2476
Зміст інформації:
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10.04.2020р. на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1/2020. Дата прийняття рiшення: 10 квiтня 2020 року. Змiст рiшення: обрати Майструка Юрiя Борисовича на посаду Голови правлiння з 10 квiтня 2020 року. Пiдстава рiшення: протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10 квiтня 2020 року №1/2020. Iнформацiя про посадову особу: - прiзвище, iм'я та по батьковi: Майструк Юрiй Борисович; - посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надав; - повна назва посади, з якої звiльнено посадову особу (припинено повноваження): Голова правлiння ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; - частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента: 2,2476 вiдсоткiв; - обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдновлення кiлькiсного складу Правлiння; - непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Майструка Юрiя Борисовича вiдсутня. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав Майструк Юрiй Борисович протягом останнiх п’яти рокiв: з 30.08.2000р. по теперiшнiй час голова правлiння ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод». Посадова особа є акцiонером ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод».
10.04.2020Припинено повноваженняЧлен правлiнняСолдатенко Iгор Миколайовичд/н0.0454
Зміст інформації:
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10.04.2020р. на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1/2020. Дата прийняття рiшення: 10 квiтня 2020 року. Змiст рiшення: припинити повноваження Солдатенка Iгоря Миколайовича на посадi члена правлiння з 10 квiтня 2020 року. Пiдстава рiшення: протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10 квiтня 2020 року №1/2020. Iнформацiя про посадову особу: - прiзвище, iм'я та по батьковi: Солдатенко Iгор Миколайович; - посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надав; - повна назва посади, з якої звiльнено посадову особу (припинено повноваження): член правлiння ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; - частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента: 0,0454 вiдсоткiв; - обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у звязку з закiнченням термiну повноважень згiдно Статуту; - непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Солдатенка Iгоря Миколайовича вiдсутня. Строк, протягом якого Солдатенко Iгор Миколайович перебував на посадi: з 12 квiтня 2017 року по 10 квiтня 2020 року. Посадова особа є акцiонером ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод».
10.04.2020ОбраноЧлен правлiнняСолдатенко Iгор Миколайовичд/н0.0454
Зміст інформації:
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвського машинобудiвного заводу» вiд 10.04.2020р. на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1/2020. Дата прийняття рiшення: 10 квiтня 2020 року. Змiст рiшення: обрати Солдатенка Iгоря Миколайовича на посаду члена правлiння з 10 квiтня 2020 року. Пiдстава рiшення: протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10 квiтня 2020 року № 1/2020. Iнформацiя про посадову особу: - прiзвище, iм'я та по батьковi: Солдатенко Iгор Миколайович; - посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надав; - повна назва посади, з якої звiльнено посадову особу (припинено повноваження): член правлiння ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; - частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента: 0,0454 вiдсоткiв; - обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдновлення кiлькiсного складу Правлiння; - непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Солдатенка Iгоря Миколайовича вiдсутня. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав Солдатенко Iгор Миколайович протягом останнiх п’яти рокiв: з 05.03.2007р. по теперiшнiй час головний iнженер ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; Посадова особа є акцiонером ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод».
10.04.2020Припинено повноваженняЧлен правлiнняКорнiєнко Ольга Борисiвнад/н0.0496
Зміст інформації:
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10.04.2020р. на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв № 1/2020. Дата прийняття рiшення: 10 квiтня 2020 року. Змiст рiшення: припинити повноваження Корнiєнко Ольги Борисiвни на посадi члена Правлiння з 10 квiтня 2020 року. Пiдстава рiшення: протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10 квiтня 2020 року № 1/2020. Iнформацiя про посадову особу: - прiзвище, iм'я та по батьковi: Корнiєнко Ольга Борисiвна; - посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала; - повна назва посади, з якої звiльнено посадову особу (припинено повноваження): член правлiння ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; - частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента: 0,0496 вiдсоткiв; - обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у звязку з закiнченням термiну повноважень згiдно Статуту; - непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини Корнiєнко Ольги Борисiвни вiдсутня. Строк, протягом якого Корнiєнко Ольга Борисiвна перебувала на посадi: з 12 квiтня 2017 року по 10 квiтня 2020 року. Посадова особа є акцiонером ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод».
10.04.2020ОбраноЧлен правлiнняКорнiєнко Ольга Борисiвнад/н0.0496
Зміст інформації:
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10.04.2020р. на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1/2020. Дата прийняття рiшення: 10 квiтня 2020 року. Змiст рiшення: обрати Корнiєнко Ольгу Борисiвну на посаду члена правлiння з 10 квiтня 2020 року. Пiдстава рiшення: протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10 квiтня 2020 року №1/2020. Iнформацiя про посадову особу: - прiзвище, iм'я та по батьковi: Корнiєнко Ольга Борисiвна; - посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала; - повна назва посади, з якої звiльнено посадову особу (припинено повноваження): член правлiння ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; - частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента: 0,0496 вiдсоткiв; - обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдновлення кiлькiсного складу Правлiння; - непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини Корнiєнко Ольги Борисiвни вiдсутня. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала Корнiєнко Ольга Борисiвна протягом останнiх п’яти рокiв: з 17.03.1995р. по теперiшнiй час головний бухгалтер ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод». Посадова особа є акцiонером ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод».
10.04.2020Припинено повноваженняЧлен правлiнняКузьменко Сергiй Васильовичд/н0.0482
Зміст інформації:
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10.04.2020р. на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1/2020. Дата прийняття рiшення: 10 квiтня 2020 року. Змiст рiшення: припинити повноваження Кузьменко Сергiя Васильовича на посадi члена Правлiння з 10 квiтня 2020 року. Пiдстава рiшення: протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10 квiтня 2020 року №1/2020. Iнформацiя про посадову особу: - прiзвище, iм'я та по батьковi: Кузьменко Сергiй Васильович; - посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надав; - повна назва посади, з якої звiльнено посадову особу (припинено повноваження): член правлiння ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; - частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента: 0,0482 вiдсоткiв; - обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у звязку з закiнченням термiну повноважень згiдно Статуту; - непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини Кузьменка Сергiя Васильовича вiдсутня. Строк, протягом якого Кузьменко Сергiй Васильович перебував на посадi: з 12 квiтня 2017 року по 10 квiтня 2020 року. Посадова особа є акцiонером ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод».
10.04.2020ОбраноЧлен правлiнняКузьменко Сергiй Васильовичд/н0.0482
Зміст інформації:
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10.04.2020р. на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1/2020. Дата прийняття рiшення: 10 квiтня 2020 року. Змiст рiшення: обрати Кузьменка Сергiя Васильовича на посаду члена правлiння з 10 квiтня 2020 року. Пiдстава рiшення: протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10 квiтня 2020 року № 1/2020. Iнформацiя про посадову особу: - прiзвище, iм'я та по батьковi: Кузьменко Сергiй Васильович; - посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надав; - повна назва посади, з якої звiльнено посадову особу (припинено повноваження): член правлiння ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; - частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента: 0,0482 вiдсоткiв; - обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдновлення кiлькiсного складу Правлiння; - непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини Кузьменка Сергiя Васильовича вiдсутня. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала Кузьменко Сергiй Васильович протягом останнiх п’яти рокiв: з 28.03.2002р.. по теперiшнiй час заступник Голови правлiння по збуту i постачанню ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод». Посадова особа є акцiонером ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод».
10.04.2020Припинено повноваженняЧлен правлiнняВолошина Галина Iванiвнад/н0.016
Зміст інформації:
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10.04.2020р. на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1/2020. Дата прийняття рiшення: 10 квiтня 2020 року. Змiст рiшення: припинити повноваження Волошиної Галини Iванiвни на посадi члена правлiння з 10 квiтня 2020 року. Пiдстава рiшення: протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10 квiтня 2020 року № 1/2020. Iнформацiя про посадову особу: - прiзвище, iм'я та по батьковi: Волошина Галина Iванiвна; - посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала; - повна назва посади, з якої звiльнено посадову особу (припинено повноваження): член правлiння ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; - частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента: 0,0160 вiдсоткiв; - обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: звiльнення Волошиної Галини Iванiвни за власним бажанням; - непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини Волошиної Галини Iванiвни вiдсутня. Строк, протягом якого Волошина Галина Iванiвна перебувала на посадi: з 12 квiтня 2017 року по 10 квiтня 2020 року. Посадова особа є акцiонером ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод».
10.04.2020ОбраноЧлен правлiнняТкаченко Анна Юрiївнад/н0.016
Зміст інформації:
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10.04.2020р. на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1/2020. Дата прийняття рiшення: 10 квiтня 2020 року. Змiст рiшення: обрати Ткаченко Анну Юрiївну на посаду члена правлiння з 10 квiтня 2020 року. Пiдстава рiшення: протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод» вiд 10 квiтня 2020 року № 1/2020. Iнформацiя про посадову особу: - прiзвище, iм'я та по батьковi: Ткаченко Анна Юрiївна; - посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала; - повна назва посади, з якої звiльнено посадову особу (припинено повноваження): член правлiння ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод»; - частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента: 0 вiдсоткiв; - обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдновлення кiлькiсного складу Правлiння пiсля звiльнення Волошиної Галини Iванiвни; - непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини Ткаченко Анни Юрiївни вiдсутня. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала Ткаченко Анна Юрiївна протягом останнiх п’яти рокiв: з 24.04.2015р.. по 28.02.2017р. економiст ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод». з 01.03.2018р. по 02.02.2020р. табельник ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод». З 03.02.2020р. по теперiшнiй час заступник Голови правлiння по кадровим питанням ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод». Посадова особа не є акцiонером ПРАТ «Гребiнкiвський машинобудiвний завод».

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.