ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 15.04.2019

Особлива інформація на 12.04.2019

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

112.04.2019130343.000130343.000100.000
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 12.04.2019 (протокол від 12.04.2019 № 1/2019). Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: будь-які значні правочини, пов’язані з господарською діяльністю Товариства (кредитні угоди, договори застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних зборів Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів: 130343 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 130343 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100%. Загальна кількість голосуючих акцій: 11234202. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 11233564. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 11233564. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
212.04.201965171.500130343.00050.000
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 12.04.2019 (протокол від 12.04.2019 № 1/2019). Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: будь-які значні правочини, пов’язані з господарською діяльністю Товариства (кредитні угоди, договори застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних зборів Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів: 65171,5 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 130343 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 50%. Загальна кількість голосуючих акцій: 11234202. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 11233564. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 11233564. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.