ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 17.04.2018

Особлива інформація на 12.04.2018

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

112.04.2018132403.000132403.000100.000
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 12.04.2018р. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ «Гребінківський машинобудів-ний завод» (протокол №1/2018 від 12.04.2018р.). Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: будь-які значні правочини, пов’язані з господарською діяльністю Товариства (кредитні угоди, договори застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних зборів Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів: 132403 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2017рік: 132403 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100%. Загальна кількість голосуючих акцій: 11234202. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 11233564. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 11233564. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0. Уповноважити Голову правління Товариства вчиняти (укладати) та підписувати такі значні правочини.
212.04.201866201.500132403.00050.000
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 12.04.2018р. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ «Гребінківський машинобудівний завод» (протокол №1/2018 від 12.04.2018р.). Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: будь-які значні правочини, пов’язані з господарською діяльністю Товариства (кредитні угоди, договори застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних зборів Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів: 66201,5 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 132403 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 50%. Загальна кількість голосуючих акцій: 11234202. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 11233564. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 11233564. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0. Уповноважити Голову правління Товариства вчиняти (укладати) та підписувати такі значні правочини.